TrackSense Pro
VALIDATION SOLUTIONS

CHUYÊN CUNG CẤP THIẾT BỊ - GIẢI PHÁP THẨM ĐỊNH NHIỆT ĐỘ

Chuyên cung cấp thiết bị thẩm định nhiệt độ / độ ẩm / áp suất .. trong quá trình tiệt trùng, thanh trùng sản phẩm

Xem thêm
EvalPro
E-Val™ Pro thermocouple system

THIẾT BỊ THẨM ĐỊNH NHIỆT ĐỘ EVALPRO

Chuyên cung cấp thiết bị thẩm định nhiệt độ bằng Sensor có dây

Xem thêm
Data Logger
Data Logger nhiệt độ / Độ ẩm / Áp suất

Thiết bị thẩm định nhiệt độ tiệt trùng

Chuyên cung cấp thiết bị thẩm định nhiệt độ / độ ẩm / áp suất .. ngành dược phẩm, thực phẩm, ...

Xem thêm