Lethality Calculation

Xác định F0 / P0 quá trình tiệt trùng / thanh trùng

Heat Penetration / Distribution

Thẩm định sự truyền nhiệt / Phân bố nhiệt

Statistics Report

Báo cáo thống kê quá trình thẩm định

21 CFR Part 11 Compliance.

Đáp ứng FDA 21 CFR Part 11

NGÀNH DƯỢC PHẨM

Nhiệt độ tiệt trùng / hầm sấy

NGÀNH THỰC PHẨM

Nhiệt độ tiệt trùng / thanh trùng Retort

Y TẾ / BỆNH VIỆN

Thẩm định thiết bị nhiệt, tiệt trùng

XEM CHI TIẾT
Back to Top