Product Image

Thiết bị đo nhiệt độ 40 kênh EvalPro

  • Tuân thủ FDA 21 CFR Part 11 compliant & GAMP
  • Theo dõi hiển thị cùng lúc 40 kênh – Thermocouple Sensor
  • Thang nhiệt độ: -200 oC đến + 1,300 oC (Tuỳ theo Thermocouple sensor)
  • Độ chính xác: ± 0.05 °C ( -100 ~ +400 °C) / ± 0.1 °C (- 200 ~ -100 °C)
  • Độ phân giải: 0.01 oC