Product Image

Bộ ghi dữ liệu Tracksense Pro X Logger

Bộ ghi dữ liệu Tracksense Pro X Logger

(Thang đo: -80 đến + 150 oC)

Hãng: Ellab – Đan Mạch

✓  01 logger – Có thể gắn với nhiều loại Sensor khác nhau
✓  Tuân thủ FDA 21 CFR Part 11
✓  Có thể gắn với SKY Module (Option)
✓  Sử dụng với bàn đọc dành cho Pro / Basic Logger
✓  Có thể sử dụng gắn với E-Val Pro thermocouple system