THIẾT BỊ THẨM ĐỊNH NHIỆT ĐỘ ELLAB E-VAL PRO

0 Bình chọn
Còn hàng

XEM NHANH

E-Val Pro hiển thị liên tục các giá trị đo trên màn hình hiển thị của thiết bị mà không cần sử dụng đến máy tính.

  • Temperature
  • Pressure
  • Rotation
  • Deflection
  • Relative humidity
  • Time
  • Fo-Calculations

$0.00

Sản phẩm bởi: