Bộ ghi dữ liệu Ellab TrackSense Frigo

0 Bình chọn
Còn hàng

XEM NHANH

  • Nhiệt độ đo từ -90 đến +85 °C. Do pin lớn, Frigo Loggers có thể được sử dụng ở nhiệt độ thấp cho đến 12 tháng. Các logger dữ liệu, cung cấp cảm biến cứng nhắc hoặc semiflex, được trang bị đèn LED và có chức năng báo thức khác nhau.

$0.00

Sản phẩm bởi: