THIẾT BỊ ĐO ĐỘ THANH TRÙNG (PU) CHO BIA

0 Bình chọn
Còn hàng

XEM NHANH

  • Đơn vị PU thể hiện hiệu quả của quá trình thanh trùng trong một khoảng thời gian xác định.

$0.00

Sản phẩm bởi: